نرم افزار کار عامل با موفقیت در یک شرکت خدماتی به مدت یک سال اجرا شد.

این شرکت با بیش از ۶۶۰۰ مشتری ثابت و صدور بیش از ۱۵۰۰ فاکتور در ماه نمونه خوبی برای سنجس قدرت اجرایی نرم افزار کار عامل است.

کل رکوردهای ثبت شده بهمراه جزئیات در پایگاه داده به ۲ میلیون رکورد رسید و نرم افزار کار عامل بدون کوچکترین مشکل و افت در سرعت بکار خود ادامه می دهد.

لازم به ذکر است کار عامل تمامی تست های فشار در مبحث داده های حجیم (Big data) را توسط تیم فنی قبلا گذرانده بود. با این وجود خرسندیم در کارکرد واقعی هم نتایج عالی بود.