وبسایت انگلیسی نرم افزار کار عامل با آدرس caramelsoftware.com راه اندازی شد.

با توجه به قابلیت های ویژه و خلاقانه نرم افزار کار عامل، تصمیم گرفتیم وبسایت انگلیسی با هدف فروش بین المللی ایجاد کنیم.
لازم به ذکر است یکی از ويژگی های نرم افزار کار عامل قابلیت چند زبانه بودن آن است، بگونه ای که تمامی کلمات و واژگان ابتدا به زبان انگلیسی در یک فایل ذخیره شده و سپس به هر زبانی به راحتی ترجمه میشوند.