نرم افزار کار عامل در سازمان فناوری اطلاعات ایران تاییدیه فنی گرفت و در وزارت ارشاد اسلامی ثبت رسمی شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزار کارعامل محفوظ می باشد و حق نشر آن نیز به ثبت رسیده است.

شما می توانید تصویر مجوز و همچنین لینک رسمی سازمان فناوری اطلاعات ایران در قسمت زیر مشاهده کنید :

certificate

» مشاهده سند در درگاه اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات ایران