گزارش در خشکشویی

یکی از اساسی ترین نیاز های یک مدیر تهیه گزارش های مختلف از بخش های مختلف است. این نیاز در صنف های خدماتی مخصوصا خشکشویی بسیار حساس تر است. نرم افزار کار عامل امکانات منحصر بفردی در زمینه تهیه گزارش دارد که آن را از بقیه نرم افزار ها متمایز می کند.

بخش های مختلف در نرم افزار کار عامل به گونه ای طراحی شده است که شما بتوانید به سادگی تهیه گزارش کنید. در ادامه به چند نمونه در خشکشویی می پردازیم.
 

گزارش سفارش

 • گزارش بر اساس وضعیت سفارش (بسته شده، تحویل داده شده، آماده، در حال انجام، در انتظار و...)
 • گزارش بر اساس تاریخ های متنوع (تاریح ایجاد، تاریخ تایید، تاریخ ارسال، تاریخ تحویل و ...)
 • آمار مجموع قیمت ها، آیتم ها و البسه بر اساس فیلتر گزاری دلخواه روی سفارش ها
 • گزارش بر اساس ثبت توسط کارکنان یا مشتری

گزارش آیتم ها

 • گزارش روزانه (یا در بازه دلخواه) آیتم یا البسه دریافتی 
 • گزارش روزانه (یا در بازه دلخواه) پذیرش آیتم ها: مثلا گزارش الیسه اطو، خشکشویی و...
 • آمارگیری از محل های نگهداری آیتم ها
 • گزارش بر اساس نوع آیتم ها: مثلا پیراهن، شلوار، پرده و...
 • گزارش بر اساس آپشن ها: مثلا زنگ ها، جنس ها و...
 • ترکیب کردن همه گزارش ها به دلخواه: مثلا آمار پیراهن های سفید که فقط اطو دارند در تاریخ مشخص

عملیات پرسنل

 • آمار دقیق عملکرد کارکنان در تاریخ دلخواه: مثلا مثلا مسئول شستشو چندتا لباس و چه لباس هایی را خشکشویی کرده
 • گزارش عملیات بازگشتی توسط کنترل کیفی
 • گزارش عملیات بازگشتی توسط مشتری و توضیح کارکنان
 • تهیه گزارش آیتم ها معلق شده و یادداشت مشتری
 • تهیه گزارش بر اساس تصاویر و یادداشت های آیتم
 • تهیه گزارش دقیق بر اساس دقیقه کارکرد پرسنل
 • تهیه امتیار بندی کارکرد کارکنان
 • تهیه گزارش از کارکرد راننده ها 

گزارش حسابداری

 • مشاهده مجموع درآمد، مخارج، سود، جریان نقدینگی روی نمودار بصورت گزارش سالیانه، فصلی، ماهیانه، هفتگی و حتی در بازه دلخواه
 • گزارش بر اساس تخفیف ها و اعتبارات
 • گزارش بر اساس واریز ها یا برداشت ها
 • گزارش بر اساس دسته دلخواه : مثلا هزینه های مواد اولیه، قبوض، مالیات و...
 • گزارش حرفه ای مشتریان و تامین کنندگان، شناسایی مشتریان غایب با فرمول دلخواه شما، مشتریان وفادار و بدحساب و...
 • گزارش روی حساب های مختلف
 • گزارش دقیق توع پرداخت: پرداختی های پوز، نقدی، کارت به کارت و...
 • آمار گیری از نقل انتقال پول بین حساب ها

سایر گزارش ها

 • آمار و نمودار از رشد مشتریان، مشتریان یک بار بازدید و چند بار بازدید و... 
 • آمار و نمودار از رشد تعداد آیتم ها، تعداد سفارشات
 • گزارش های تماس های ورودی و خروجی بهمراه مدت زمان مکامله
 • تهیه لیست و گزارش از تامین کنندگان
 • لیست و گزارش از تصاویر ثبت شده 


مقالات مرتبط:

» پردازش و رهگیری

» نرم افزار مدیریت خشکشویی : معرفی ویژگی ها و امکانات