چوب لباسی

کار عامل در خشکشویی مدرن و اتوماتیک دی در شهرستان اصفهان با موفقیت راه اندازی شد.

تمامی روند کار از پذیرش، اعمال خشکشویی، اتو و مانکن روی لباس ها و در نهایت تحویل توسط نرم افزار کار عامل و بوسیله بارکد ثبت و رهگیری میشوند.

طبق گفته مالک خشکشویی، زمان ثبت سفارش ۹۰ درصد کاهش یافته و کارکنان با دقت بیشتری مشغول به کار هستند.
میزان فروش و درآمد خشکشویی نسبت به ماه های قبل هم افزایش یافته و مشتریان جدید بیشتری به مجموعه پیوستند.