ثبت کامل مشخصات سفارش

 • انتخاب سریع آیتم های دسته بندی شده با قابلیت جستجو
 • اضافه کردن سریع آیتم ها بوسیله بارکد
 • جستجو و انتخاب آپشن های دسته بندی شده و افزودن آن به آیتم
 • امکان تغییر قیمت و تخفیف به ازای هر آیتم یا کل فاکتور
 • ثبت تاریخ و آدرس جداگانه جهت ارسال سفارش بعد از آماده سازی
 • امکان اضافه کردن اعتبار به مشتری یا استفاده از پل ارتباطی با بخش حسابداری
 • امکان تعیین روز و ساعت آماده سازی فاکتور با تشخیص هوشمند ظرفیت کاری و روز های تعطیل
سفارش و پذیرش

ثبت اطلاعات تکمیلی

 • دریافت امضای الکترونیکی مشتری
 • ثبت عکس آیتم بوسیله دوربین و یا تصویر دلخواه
 • مشخص کردن موارد دلخواه روی تصویر با قلم الکترونیک
 • امکان اضافه کردن مشخصات دلخواه به آیتم و ثبت توضیحات
 • امکان تعیین سطح انجام خدمات به ازای فاکتور
نشانگر تصویر

انواع چاپ

 • تعریف نامحدود انواع چاپگر
 • تعریف دلخواه صفحهات چاپ، مانند لیبل، نسخه راننده، نمایش بدهی و...
 • چاپ سریع سیستمی بدون نمایش پنجره اضافی
 • قابلیت چاپ از راه دور و تلفن همراه
بارکد لیبل

مدیریت سفارش ها

 • گزارش گیری و جستجو در سفارش ها به ازای وضعیت سفارش، قیمت، وضعیت پرداخت، تاریخ ایجاد یا آماده شدن و ...
 • مشاهده وضعیت کنونی سفارش ها بصورت زنده در نوار وضعیت
 • نوار هشدار جهت سفارش های از موعد گذشته یا نا تمام

دموی کوتاه از نحوه پذیرش نرم افزار کارعامل در یک خشکشویی را مشاهده کنید: