• مشاهده مجموع درآمد، مخارج، سود، جریان نقدینگی روی نمودار بصورت گزارش سالیانه، فصلی، ماهیانه، هفتگی و حتی در بازه دلخواه
  • نمودار های متنوع از تعداد آیتم ها، تعداد سفارشات، میزان مراجعات مشتریان به تفکیک قدیم و جدید و در بازه زمانی دلخواه شما
  • گزارش حرفه ای مشتریان و تامین کنندگان، شناسایی مشتریان غایب با فرمول دلخواه شما، مشتریان وفادار و بدحساب و...
  • امکان تعریف چندین حساب، کلاس مالیاتی، روش های پرداخت
  • ایجاد خودکار یا دستی فاکتور فروش، خرید، سند بازگشت وجه یا خسارت
  • امکان انتقال وجه بین حساب ها
  • امکان تخصیص اعتبار برای مشتری یا تامین کننده
  • امکان محاسبه خودکار اعتبار مشتری یا تامین کننده، تخصیص آن برای فاکتور های آتی
  • امکان تخصیص تخفیف خودکار جهت رند کردن مبلغ فاکتور در بازه دلخواه
  • گزارش گیری تمام تراکنش ها و فاکتورهای ورودی و خروجی بهمراه مرتب سازی دلخواه
حسابداری کارعامل

تصویر داشبورد حسابداری کار عامل:

نرم افزار خشکشویی

مقالات مرتبط:

» نرم افزار مدیریت خشکشویی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟