ویدیو کوتاه از نحوه پذیرش نرم افزار کارعامل در یک خشکشویی را مشاهده بفرمایید. در صورت تمایل برای مشاهده امکانات بیشتر، فرم درخواست دمو را پر کرده و ارسال کنید
تصویر امنیتی