تمامی بخش های کارعامل بصورت پویا و بدون محدودیت قابل تعریف هستند. این انعطاف پذیری به شما کمک می کند که تمامی بخش های کارعامل را مطابق با خواست خودتان شخصی سازی کنید

آیتم ها (آرتیکل ها)

 • دسته بندی آیتم ها
 • تعیین موجودی
 • تعیین واحد اندازه گیری
 • تعیین کلاس وزنی یا طولی
 • تعیین تصویر پیش فرض جهت علامت گذاری و سایر ويژگی های آیتم
مدیریت کارعامل

ویژگی ها (آپشن ها):

 • تعریف نامحدود آپشن ها
 • دسته بندی بصورت درختی
 • مشخص کردن آپشن های عمومی و خصوصی
 • تعیین نوع انتخاب أپشن بصورت چندگانه یا تکی

 

عملیات:

 • تعریف پیش نیازها
 • تعریف فرآیند کاری و نحوه اجرا
 • مدت زمان اجرای عمل
 • تعیین قیمت پیش فرض و هزینه تمام شده عمل
 • تعیین تنظیمات پیش فرض در بخش سفارش ها و پیکربندی خدمات
 • تعیین نوع عملیات بصورت چند وظیفه ای یا تکرار پذیر

جدول پیکربندی خدمات

جدول رابط بین آیتم و آپشن ها از یک سو و عملیات از سوی دیگر می باشد. تنظیمات پیش فرض تعریف شده در بخش های دیگر در اینجا دوباره شخصی سازی می شوند.  
قیمت، تخفیف، کلاس مالیاتی، توافق نامه سطح خدمات، هزینه تمام شده، مدت زمان اجرا و برخی مجوز ها همگی به ازای آپشن، عملیات و گروه مشتری در بازه زمانی خاص قابل تنظیم در پیکربندی خدمات هستند.

پیکربندی خدمات

تقویم و زمان بندی:

 • تعیین ظرفیت کاری با توجه به تعداد سفارش یا آیتم
 • پشتیبانی از تقویم شمسی، قمری، میلادی
 • تعیین روز و ساعت کاری
 • امکان بروز رسانی آنلاین روزهای تعطیل و مناسبت ها

واحدها و شاخص ها:

 • تعیین شاخص های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 • دسته بندی واحدهای اندازه گیری و شاخص ها
 • فرمول محاسبه
 • ضرایب تبدیل به یکدیگر

بارکد:

تعریف بارکد عملیات، أیتم ها، آرتیکل ها، سفارش ها، محل قرارگیری و...
تشخیص هوشمند بارکدخوان بدون نیاز به کلیک روی ورودی
سیستم ورود خروج کاربران بوسیله بارکد

نقش ها:

 • درخت نقش کاربران با قابلیت ارث بری
 • تعیین مجوز جستجو، نمایش، ویرایش، افزودن، حذف و ادمین برای هر نقش
 • تعیین سطح دسترسی به ازای هر بخش و زیر بخش ها
 • تعیین سطح دسترسی به ازای انواع عملیات

کاربران و کارکنان:

مدیریت و تعریف نامحدود کاربران، گزارش گیری، مرتب سازی، جستجوی سریع و پیشرفته

مشتریان و تامین کنندگان:

مدیریت و تعریف نامحدود مشتریان و تامین کنندگان، گروه بندی، گزارش گیری، مرتب سازی، جستجوی سریع و پیشرفته

 

مقالات مرتبط:

» نرم افزار مدیریت خشکشویی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

» حسابداری در نرم افزار کارعامل